อำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองป่าทำลายป่าเพื่อตนเอง

ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 ร่วมกันจับกุมบุคคลแผ้วถางป่าอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือ ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การอำนวยการของนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชา ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชลบุรี1 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บางละมุง) และนายปพนพัชญ์ ณัฐณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่จับกุมบุคคลที่ใช้เครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่บนเขาตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้และหน่วยป้องกันรักษาป่า ตรวจสอบพื้นที่บนเขาตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณพิกัด 725212 E 1451013 N (WGS 84) มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างสูงชัน พบร่องรอยการเกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณกว้าง ขณะเข้าพื้นที่มีรถแบคโฮ สีเหลือง จำนวน 1 คัน รีบขับออกนอกพื้นที่ จึงเข้าติดตามและควบคุมตัวนายนวรินทร์ ศิริวารินทร์ (ทราบชื่อนามสกุลภายหลัง) ทำหน้าที่ขับรถแบคโฮ โดยได้รับการว่าจ้างจากนายศิวรรจน์ ธนจริวัฒน์ เจ้าของที่ดินซึ่งภายหลังเจ้าของที่ดิน มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่และกล่าวอ้างว่า มีหลักฐาน ภบท.5 ที่ซื้อต่อมาจากนายตู๋ จำนวน 7 ไร่ ในราคา 2,400,000 บาท จ่ายไปแล้ว 1,800,000 บาท และนายตู๋ แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวสามารถทำการเกษตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และก่อนดำเนินการได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ทราบเบื้องต้นแล้ว  คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ตรวจสอบพื้นที่โดยใช้เครื่องอ่านพิกัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) วัดพิกัดรอบแปลงพื้นที่บุกรุก โดยวัดได้จำนวน 15 จุด คิดเป็นเนื้อที่ป่าที่ถูกบุกรุก จำนวน 7-1-62 ไร่ และตรวจสอบรถแบคโฮ สีเหลือง ยี่ห้อซันนี่ ขนาด 200 C หมายเลข SY0208CCM1668  คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจับกุม ทำบันทึกการจับกุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำตัวผู้ถูกจับทั้งสอง โดยมอบหมายให้นายสกนธ์ ฮะมงคล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (เป็นผู้กล่าวโทษ) และนายจำรัส โสภา เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (เป็นพยาน) โดยตั้ง ข้อกล่าวหาว่า กระทำผิด ฐานร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถางหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือ ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐานร่วมกันยึดถือหรือครอบครอง ก่นสร้าง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทำลายหรือเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย ในบริเวณที่ดินซึ่งรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามหรือผู้ที่กระทำการใดๆ อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินหรือกระทำแก่ที่ดินของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐานร่วมกันกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97หลังจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองขาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,457