เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชน

  

  

เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชน

      ที่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีราชาได้มีพิธีเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองศรีราชาโดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์     จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายก เทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ด้วยธรรมชาติบำบัด คือ หลักการดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าร่างกายสามารถเยียวยารักษาตนเองได้ เป็นการรักษาด้วยธรรมชาติ ไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน จัดเป็นแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งซึ่งบางอย่างก็ได้รับการยอมรับมากในปัจจุบัน

       เทศบาลเมืองศรีราชา เห็นความสำคัญการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการใช้สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ และประชาชนส่วนใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ให้ความสนใจในเรื่องแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งคลินิกแผนไทย เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่สนใจและรักสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพรไทยและใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงวิธีการแพทย์แผนไทยในการดูแลตนเองโดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน

         ปัจจุบันการแพทย์มีวิวัฒนาการ ความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือที่ทันสมัย ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้การรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยและโรคต่างๆ สามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การแพทย์ทางเลือกได้นำมาใช้ในการรักษาพยาบาล ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันโดยนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบสุขภาพ ซึ่งประชาชนหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับการแพทย์ทาง เลือกในรูปแบบต่างๆในการรักษาโรคเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนที่สนใจและรักสุขภาพได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์แผนไทย ในการดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน และใช้สมุนไพรไทยได้อย่างถูกวิธีโดย

       หลังจากเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ได้นำผู้ร่วมงานเยี่ยมชมศูนย์และทดลองการนวดแผนไทยโดยคลีนิคแห่งนี้ และให้บริการประชาชน เนื่องจากนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้รับการรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี  โดยเปิดในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,458