เผยโฉมองค์พญายมประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ เป็นองค์ภาคกึ่งเทวดา

เผยโฉมองค์พญายมประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ เป็นองค์ภาคกึ่งเทวดา

     นายประพันธ์ พลเมืองรัตน์ ช่างปั้นหุ่นพญายม เปิดเผยว่า การปั้นหุ่นพญายมในปีนี้ได้ดำเนินการมาแล้วกว่าร้อยละหกสิบ โดยในปีนี้หุ่นพญายมมีหน้าตาที่ใจดี มีรอยยิ้มเล็กน้อย ผิวกายจะมีสีแดงอ่อนๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นภาคกึ่งเทวดาทีมีความสมส่วนสง่างาม มีขนาดความสูงจากยอดชฎาถึงฐาน 159 เซ็นติเมตร หน้าตักกว้าง 109 เซ็นติเมตร เครื่องทรงสร้อยสังวาลหัวกะโหลกมือขวาถือบ่วงล่าวิญญาณ ส่วนมือซ้ายถือไม้เท้าหัวกะโหลก ซึ่งคาดว่าจะปั้นองค์พญายมเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนมีนาคม นี้ และจะทำพิธีเบิกเนตรองค์พญายม ในวันที่ 16 เมษายน เพื่อให้ชาวบางพระและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากราบไหว้ขอพร ก่อนที่จะนำองค์พญายมเข้าขบวนแห่ในงาน แห่พญายมสงกรานต์บางพระในวันที่ 18 เมษายน นี้

      สำหรับประเพณีแห่พญายมเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการประกอบพิธีกันในช่วงวันสงกรานต์คือวันที่ 17 - 18 เมษายน เป็นประเพณีซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบางพระ ซึ่งตำบลบางพระในสมัยนั้นเป็นชุมชนชายทะเลและภูมิประเทศเป็นป่ารก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่นา และประมง ต่อมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียทำให้คนเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมาก ไม่มีวิธีการใดแก้ไขได้ จนวันหนึ่งมีชาวบ้านฝันว่ามีวิธีการที่จะลบล้างให้พ้นจากความทุกข์ภัยนั้นได้ ต้องปั้นองค์พญายมและให้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่กลางลานบ้านเพื่อทำพิธีบวงสรวง เซ่นไหว้ ขอขมาลาโทษฝากความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บแล้วนำองค์พญายมไปลอยในทะเล จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอดมา

       ปัจจุบันชาวตำบลบางพระได้สืบสานประเพณีนี้ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนร่วมกันคิดแก้ปัญหา ช่วยกันทำ จนหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นเห็นความสำคัญจึงเข้ามามีส่วนร่วม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างแต่ยังคงพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษไว้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

Visitors: 189,450