เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพการประชุม Eurasia Forum ครั้งที่ 15

  

  

เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพต้อนรับ นักสังคมสงเคราะห์จากทวีปยูเรเซีย ในการประชุม Eurasia Forum ครั้งที่ 15 ปี 2024

          ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ต.บางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวตอนรับในการเปิดประชุมนักสังคมสงเคราะห์ยูเรเชีย ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับกลไกยูเรเซียฟอรั่มของรัสเซีย และสมาคมสงเคราะห์ของฟิลิปปินส์

          นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ถือเป็นก้าวสำคัญของเมืองพัทยาที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักสังคมสงเคราะห์จากทวีปยูเรเซีย ทั้ง19 ประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ทางเมืองพัทยายังมีโอกาสนำเสนอการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ของเมืองพัทยาและบทบาทสำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ภายในชุมชน อีกทั้งยังมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับตัวแทนจาก 19 ประเทศ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

       ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความก้าวหน้าของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคต ดังนั้นเมืองพัทยายินดีที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเมืองพัทยา อีกทั้งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าของประเทศไทยและสังคมโลก

         ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นส่งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและยกระดับด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อเป็นการดูงานเกี่ยวกับการบริการและด้านสังคมสงเคราะห์ของเมืองพัทยาชลบุรีการพัฒนาสังคม อีกทั้งเป็นการประชุมเชิงวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยด้านสังคม การดูแลผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการ

        เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับวิชาชีพเป็นการแบ่งปันสถานการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในเครือข่ายสภาวิชาชีพนักสงเคราะห์ได้ลงมือปฏิบัติและนำความรู้ต่อยอดในการปฏิบัติในด้านที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,450