เมืองพัทยา จัดงาน AUTOMATION EXPO 2024

  

  

เมืองพัทยา จัดงาน AUTOMATION EXPO 2024 - EEC Edition พัฒนา Smart Manufacturing เริ่มที่คน ต่อยอดด้วยเทคโนโลยี

         วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน AUTOMATION EXPO 2024 โดยมี น.ส.กนกพร ดำรงกุล ผู้อำ นวยการฝ่ายการ ตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO บริษัทจีเอ็กซ์ จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบุคลากรอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี

          นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO บริษัทจีเอ็กซ์ จำกัด ผู้จัดงานฯ กล่าวว่า งาน AUTOMATION EXPO เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกรณีศึกษามาโดยตลอด ทำให้เข้าใจโจทย์และปัญหาที่นำมาใช้พัฒนาแนวคิดในการจัดงาน AUTOMATION EXPO 2024 ซึ่งออกแบบด้วยแนวคิดว่า ก้าวแรกที่จะมุ่งไปถึง Smart Factory ทุกโรงงานสามารถเริ่มพัฒนา Smart Manufacturing ในหน่วยย่อย ๆ ได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีด้าน Sensor หรือ Machine Vision ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบอัตโนมัติที่ช่วยมอนิเตอร์และเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต

            สำหรับงาน AUTOMATION EXPO ไม่ได้เป็นแค่อีเวนท์งานแสดงสินค้า แต่เป็น Solution Supply Chain ที่ครบครันสำหรับฝ่าย R&D  ฝ่าย Quality Control  วิศวกรฝ่ายผลิต ผู้บริหารโรงงาน ซึ่งเป็น End users ไปจนถึง System Integrator และ Machine Makers” และด้วยความร่วมมือกับ SMC - ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (ภายใต้ NECTEC) TARA - สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย และ TGI - สถาบันไทย-เยอรมัน ผู้ชมงานสามารถเข้าปรึกษาแนวทางการวิเคราะห์ระบบ เพื่อให้ได้คำถามที่ถูกต้องว่าโรงงานของตนเองอยู่ในระดับใด มีปัญหาใดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งนำไปสู่คำตอบว่าควรนำโซลูชั่นประเภทใดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยภายในงานก็มี System Integrators หลายรายที่พร้อมให้บริการออกแบบโซลูชั่นที่คุ้มค่า โดยในงานนี้ผู้ประกอบการจะได้ทำความรู้จัก Thailand i4.0 INDEX ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพความพร้อมของโรงงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้นสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ มีการสรุปค่าเฉลี่ยทั้งระดับประเทศและราย Segment ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ดีกว่าการคลำทางเอง

         โดยภายในงานจะได้พบกับโซลูชั่น สำหรับ Smart Manufacturing ขั้นแรกของตัวเองได้ แต่สำหรับโรงงานที่มีความพร้อมกว่านั้น ในงานก็มี Operational Technologies ทันสมัยที่ต่อยอดสู่ Industry 4.0 อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิต หุ่นยนต์บริการในโรงงาน AGV  ASRS ที่ทันสมัยที่สุดในโลก  Warehouse Automation ซึ่งในทุกวันจะมีการสรุป Highlight Technologies ที่น่าสนใจ ณ เวที Super Source Stage และในฝั่ง Information Technology ได้แก่ 5G ,Cloud Computin , Low Code, Predictive Maintenance ไปจนถึง Asset Management ที่ช่วยจัดการทรัพยากรและคำนวณ Carbon Footprint โดยในงานปีนี้มีโซน IIoT - The Ecosystem ซึ่งนำเสนอแนวทางการจัดการ Industrial Infrastructure ร่วมกับ Industrial Software & Sensory เพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงงานผลิตยุคดิจิทัล”  ซึ่ง“เรียกได้ว่า เราตั้งใจออกแบบคอนเซปต์ AUTOMATION EXPO ให้เป็นแพลตฟอร์มซัพพลายเชน เพื่อการค้นหา Smart Manufacturing Solutions ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย”  สำหรับงาน AUTOMATION EXPO 2024 เปิดให้เข้าชมเทคโนโลยีและร่วมสัมมนากว่า 50 หัวข้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลง ทะเบียนชมงานและสำรองที่นั่งหัวข้อสัมมนาได้ที่ www.automation-expo.asia โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 191,528