เอกอัครราชทูตคิวบาเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาร่วมปลูกต้นไม้สวนรุขชาติ

  

  

เอกอัครราชทูตคิวบาเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาร่วมปลูกต้นไม้สวนรุขชาติ

      นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ต้อนรับ H.E. Pedro Pablo San Jorge Rodriguez เอกอัครราชทูตคิวบา ประจำประเทศไทยพร้อมภริยา เข้าเยี่ยมชมสวนสวย พร้อมปลูกต้นไม้บริเวณสวนรุขชาติร่วมกับ Dr. Eldis Rafael Becquer Granados, Dr. Julio Martin Garcia นักพฤกษศาสตร์ชาวคิวบา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกันระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สองแห่งชั้นนำของโลก ที่มีจำนวนพันธุ์ไม้หลากหลายสายพันธุ์  

     ในครั้งนี้ คณะเอกอัครราชทูตคิวบา ประจำประเทศไทย ได้ปลูกต้นเท้าแสนปม และนักพฤกษศาสตร์ชาวคิวบา 2 ท่าน ปลูกต้นต้นโมรี ต้นพลับเขา ในส่วนของนักพฤกษศาสตร์ชาวคิวบา ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้และองค์ความรู้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตามที่ได้เคยเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสวนพฤษศาสตร์ประเทศคิวบา กับทางสวนนงนุชพัทยา

       ซึ่งสวนรุขชาติแห่งนี้ สวนนงนุชพัทยาได้ขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้จำนวน 43 ไร่ ดำเนินการไปแล้ว 14 ไร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสมบัติของชาติ โดยค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆ ทางสวนนงนุชพัทยา เป็นผู้ออกทั้งหมด โดยมีคณะทูตและหน่วยงานภาครัฐ บุคคลทั่วไปมาปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องสวนรุขชาตินี้ เป็นสวนที่ทุกประเทศในโลกควรมี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,462