โรงพยาบาลชลบุรี พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรด้านหน้าแล้ว

  

  

โรงพยาบาลชลบุรี พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรด้านหน้าแล้ว

      วันนี้ (2 เม.ย.)​ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับจัดสรรจากทางจังหวัดจำนวน 1,600 โดสจากทั้งหมดที่ จังหวัดชลบุรี ได้รับจากรัฐบาล จำนวน 20,000 โดส โดยได้ฉีดเข็มแรกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงหน้าด่านอีกจำนวน และในวันที่ 23 เม.ย.ที่จะถึงนี้ จะทำการฉีดเข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดในวันนี้อีกครั้ง

         อย่างไรก็ตาม จังหวัดชลบุรี ได้เร่งสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิดแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัย และข้อดีของการรับวัคซีนโควิด 19 ขั้นตอนการฉีดวัคซีน รวมถึงสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึง และที่สำคัญได้เน้นย้ำแม้ได้รับวัคซีนแล้ว แต่ยังต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในชีวิตวิถีใหม่ คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 44,780