โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมถวายกำลังใจ

  

  

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมถวายกำลังใจ

       วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมถวายกำลังใจ แด่พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง

     ซึ่งมีบาทหลวงสุขุม ธนะ สิงห์ ประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา คณะครู นักเรียนสวมเสื้อสีม่วงติดโบว์สีม่วง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,453