กู้ภัยประทีปศรีราชา ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่อาสาเฝ้าระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

 

กู้ภัยประทีปศรีราชา ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่อาสาเฝ้าระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

        เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย กำจรกิจการ นายกสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา พร้อมด้วย นายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศีรราชา ให้โอวาทเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย และร่วมปล่อยแถวรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัย เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

       นายฉัตรชัย กำจรกิจการ นายกสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงปกติ กู้ภัยสว่างประทีปศีรราชา ได้บูรณาการเข้มข้นร่วมกับหลายหน่วยงานในการกวดขันวินัยจราจร เพื่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่นเดียวกับหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปฯ ในฐานะหน่วยงานอาสาสมัคร เสมือนหนึ่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จึงร่วมกันทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมายในการลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลแห่งความสุขทั่วกัน

      ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการประชารัฐรวมใจ ด้วยมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม.) ได้แก่ 1.ไม่ขับขี่เร็วกว่ากฎหมายกำหนด 2.ไม่ขับขี่ย้อยศร 3.ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.คาดเข็มขัดนิรภัย 5.มีใบขับขี่ 6.ไม่แซงในที่คับขัน 7.ไม่ดื่มสุราเมื่อขับขี่ 8.ขับขี่หรือซ้อนท้ายโดยสวมหมวกนิรภัย 9.ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมท 10.ไม่ใช้ไม่โทร

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 94,426