โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

ชื่อวัดที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส

ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชลบุรี

1.  วัดบุญญาวาส ที่อยู่  หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โทร ๐๘ ๑๘๖๕ ๔๖๕๘

2. วัดบุญญาวาส ที่อยู่  หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โทร ๐๘ ๑๘๖๕ ๔๖๕๘

Visitors: 41,154