รายชื่อสถานีวิทยุและเคเบิลในชลบุรี

รายชื่อเคเบิลทีวีในจังหวัดชลบุรี

 

ชื่อบริษัท

ชื่อ/นามสกุล

(จ  คือ เจ้าของ)

(ผ คือ ผู้จัดการ)

ที่อยู่ โทรศัพท์  / โทรสาร
บริษัท ซีทีวี เคเบิลทีวีชลบุรี จำกัด

จ.ดิเรก   ศุภวิวรรน์

ผ.รัชนี    หลิมสุวรรณ

202/26 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

038-277445-6

038-283527

บริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด

จ.ศิริลัดลา    คุณปลื้ม

ผ.พงษ์ศักดิ์  นันทวนิช

39/1 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

038-765-186
บริษัท พีทีวีเคเบิลทีวี จำกัด จ.ศิริวรรณ   ศิริสุนทรรินทร์

918/27-8 ซอยโรงไม้ขีด  ตำบลบางปลาสร้อย 

อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี    20000

089-7503383

038-781287-8

038-781312

บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสาย

(ศรีราชา) จำกัด

จ.พิแสง    ทรงพัฒนโยธิน

99/4-5  ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี    20110

038-322-272

082-716-1647

บริษัท พีทีวีแหลมฉบัง จำกัด จ.ศิริวรรณ   ศิริสุนทรรินทร์

31-99/100 หมู่9 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี   20110

038-400-174
บริษัท บางละมุงเคเบิลทีวี จำกัด

จ.สมหมาย   ทิพย์มณี

ผ.ชาติ   เจริญสุข

102/32 หมู่ 5 ซอยตรงข้ามธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด

สาขาบางละมุง  ตำบลนาเกลือ  จังหวัดชลบุรี 20150

038-367498

038-2255454

บริษัท โสภณเคเบิลทีวี จำกัด

จ.ชาญยุทธ   เฮงตระกูล

ผ.อรรถสิทธิ์ เชื้อชูชาติ

410/7 หมู่ 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 10

ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20150

038-423777

038-421777

086-826-8777

หจก.อำเภอจอมเทียนเคเบิลทีวีเอ็กซเพรส จำกัด ผ.ไพโรจน์   ตัณฑศิริ

249/3 หมู่ 12 ซอยจอมเทียน 12 ถนนเลียหาดจอมเทียร

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

038-232-444
บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิลทีวี จำกัด จ.ณัฏฐชัย  อักษรดิษฐ 254/2-3 หมู่1 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-704075-6
บริษัท ทิพย์มณีมีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด นางสาวอินทุกร  ศรีรัตน์ 263/92  หมู่12  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 20150

038-757074

F 038-757218

086 -5559235

บริษัท พนัสนิคมเคเบิลทีวี จำกัด นายชูชีพ   วิทยารัฐ

1/2 ถนนศรีพนัสนิคม ซอย1

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   20240

038-788-233
บริษัท พีเคเบิลทีวี จำกัด (สัตหีบ) นายสุเทพ   บุญเลิศ 564/1-2 หมู่ 2 ถนนบ้านนา  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180

038-437930

038-437363

บริษัท บ้านอำเภอเคเบิลทีวี จำกัด นายวิชิต  เชื้อนาค

166/11 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท

ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  20180

038-736-126
บริษัท บางเสร่เคเบิลทีวี จำกัด  

108/1 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  20180

038-736-126

086-8414806

บริษัท ฟลิทเน็ต เวอร์ค จำกัด นายสมศักดิ์  สัจยากร

กองการบินทหารเรือ อาคารเภานาวีตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

038-245999
ห้างหุ่นส่วนจำกัด แสมสาร เคเบิลทีวี จำกัด   36/1 หมู่1 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   20180 085-8103005
บริษัท พานทอง เคเบิลทีวี เอ็กซ์เพรส จำกัด อภิรัฐ  ม่วงศิริกุล

118/30 หมู่ 1 ซอยโรงเรียนพานทอง ตำบลหนองตำลึง

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

038-432-007

081-591-1394

บริษัท พีทีวีสีชังเคเบิลทีวี จำกัด   6 หมู่ 4 ตำบลท่าเทวงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120

038-317445-6

038-216-068-9

บริษัท ดวงภัค เคเบิลทีวี จำกัด  

43 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์ 1 ตำบลบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   20170

08-1186-3388
บริษัท เกาะโพธิ์เคเบิลทีวี จำกัด  

101/20 หมู่ 4

ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี  20240

08-9753-6382

038-235-058

038-779-202

 

Visitors: 181,100