กอปภ.ก. แจ้ง กรมอุตุประกาศว่าอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย

                กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.ก.) แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศ ฉบับที่ 1 (1/2563) ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2563)” ในช่วงวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 4 – 7 องศาเซลเซียส กับมีอากาศหนาวทั้งยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงจัด อาจจะทำให้เกิดวาตภัยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงระมัดระวังในเรื่องวาตภัยไว้ด้วย

                กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จึงขอให้การอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุกอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจรณาดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และระมัดระวังอันตรายจากวาตภัย แจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงในชั่งวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 สำหรับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานรับผิดชอบทางการแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และลดความเร็วลงเพื่อป้องกันอุบัตเหตุ หากเดสถานการณ์ในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ ให้จังหวัดชลบุรีทราบโดยเร็ว(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ chon_dpm@hotmail.comโดยให้รายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

 

                                                                                                                                                บัณฑิต  มันปาฏิ........ ข่าว

Visitors: 106,708