กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับทราบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชลบุรี


วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายพิธาล ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษา นักวิชาการ เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชลบุรี ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบริษัทเอ็กซอนโมบิล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเวที ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคประชาชน เพื่อรับทราบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเน้นที่ปัญหาที่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังระยะที่สาม และการเตรียมถมทะเลของบริษัทเอ็กซอนโมบิล

นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบกับทะเล ผลกระทบกับการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยวันนี้เน้นไปที่ปัญหาที่จะมีการศึกษาการถมทะเลในพื้นที่แหลมฉบังและพื้นที่อ่าวอุดม ซึ่งจะรับฟังทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยที่ไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละมากจนเกินไป โดยหลังจากนี้ หลังการศึกษาปัญหาจบลงจะนำผลการศึกษายื่นต่อประธานรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังการหารือ นายพิธาพร้อมคณะได้เดินทางไปลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านแหลมฉบัง และโครงการถมทะเลของบริษัทเอ็กซอนโมบิล เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนสนพื้นที่โดยตรง และดูสถานที่จริง ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับรัฐสภา

 

 

 

 

 

Visitors: 94,432