ชลบุรี จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ในงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 14

               

 

 

              วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 14 “สะพานสู่ฝัน สีสันพฤกษา” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
               

                 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัด สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี ชมรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก และอีกหลายๆ หน่วยงาน จัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก และการพัฒนาคุณภาพการผลิตและอนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การส่งเสริมการขาย ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกส่งเสริมการผลิต และปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ให้เท่าเทียมกับตลาดในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการจัดงานพฤกษาตะวันออก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี และส่งผลดีแก่เกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องได้มีตลาดจำหน่ายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นธุรกิจที่เติมเต็มในธุรกิจท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในอาชีพเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้จำเป็นที่เกษตรกรต้องสร้างวินัยในการผลิตให้มีต้นทุนต่ำราคาจำหน่ายที่ถูกกว่า และมุ่งเน้นคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ สามารถทำให้สินค้าเกษตรกรแข่งขันกับนานาประเทศในอาเซียนได้ต่อไป
                 นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นผลดีแก่เกษตรกรทีทำการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ที่สามารถทำการผลิตได้มากขึ้น จึงได้จัดงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อว่า “สะพานสู่ฝัน สีสันพฤกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางทางด้านวิชาการและธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับให้เกษตรกร เพื่อเป็นเวทีกลางให้เกษตรกรผู้ผลิต หรือผู้ปรับปรุงพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อส่งเสริมการผลิตและขยายตลาดไม้ดอกไม้ประดับให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอาชีพการเกษตร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และเพื่อก่อให้เกิดการรักษ์ธรรมชาติ ทำให้พันธุ์พืชดำรงอยู่ต่อไป
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้จัดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 12 กิจกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแคตตัส การประกวดผลงานการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย การประกวดสับปะรดสี การประกวดเฟิร์น การประกวดบอนไซ และการประกวดแข่งขันชิงรางวัลต่างๆ เช่น การประกวดไม้ต่าง การประกวดกล้วยไม้ 10 ชนิด 90 ชุด การประกวดผลงานร่มดอกไม้ การประกวดสวนถาดแห้งระดับประชาชน และการประกวดสวนถาด และการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานได้จัดสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรอีกด้วย
                   นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตร ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ช่วยส่งเสริมเกษตรกรในด้านการผลิตและการขยายต่อยอดดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือผู้ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแม้จริง และที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางการเกษตร เพื่อเป็นช่องทางอาชีพในอนาคตต่อไป


ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

 

 

 

 

 

Visitors: 106,709