สนามบินอู่ตะเภา เพิ่มมาตรการเข้มตรวจผู้โดยสารขาเข้า และขาออก เที่ยวบินจากจีนยกเลิกทั้งหมด

สนามบินอู่ตะเภา เพิ่มมาตรการเข้มตรวจผู้โดยสารขาเข้า และขาออก เที่ยวบินจากจีนยกเลิกทั้งหมด

      จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน ประกอบกับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยใช้สายการบินต่างๆ ในรูปแบบของทัวร์เช่าเหมาลำ  ครอบครัว และส่วนตัว เป็นจำนวนมากลำดับต้น ๆ ทำให้ประเทศไทยต้องมีมาตรการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าโดยสารการบิน โดยให้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิในร่างกายแบบแฮนด์เฮลด์

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563. ที่ผ่านมา พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลสั่งให้สนามบินต่าง ๆ เพิ่มมาตรการ ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการบริหารกองทุน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้สั่งการให้การท่าอากาศยานเพิ่มมาตรการเหมือนกับการปฏิบัติของการท่าอากาศยานอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด จึงได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิในร่างกายแบบแฮนด์เฮลด์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อตรวจวัดผู้โดยสสารขาเข้าเท่านั้น ที่ผ่านมายังไม่พบนักท่องเที่ยวที่ความเสี่ยงในเรื่องนี้

        และกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวทั้งหมด ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งผู้โดยสารขาเข้า และขาออก เพราะเราไม่สามารถจะคาดเดา หรือตรวจสอบได้เลยว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ได้ติดเชื้อเข้ามาหรือไม่ แล้วมาฟักตัวเกิดอาการในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้สนามบินอู่ตะเภา ในการเดินทางเข้า -ออก จำเป็นต้องตรวจ คัดกรอง นักท่องเที่ยวขาเข้า และขาออก โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) มาร่วมคัดกรองด้วย

       ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานข้อมูล รายละเอียดกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่จากประเทศจีน อีกทั้งส่งรายงานเที่ยวบินขาเข้า และขาออก ที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาสนามบินอู่ตะเภา ในส่วนความพร้อมในสนามบินอู่ตะเภา ได้มีการเตรียมความพร้อมฝ่ายแพทย์ ในกรณีต้องคัดกรองผู้โดยสารอีกด้วย ด้านสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินโดยสาร  ทัวร์เช่าเหมาลำ ครอบครัวและส่วนตัว ที่จะบินจากประเทศจีนมายังท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังมีเที่ยวบินขาออกจาก ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ไปยังประเทศจีนที่ให้บริการอยู่ในวันนี้และในวันพรุ่งนี้อีก 1 วัน ก็จะถูกยกเลิกบิน ประมาณ 1 เดือน และจะกลับมาให้บริการตามปกติ หรือจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าจะหยุดระบาดต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,715