วัฒนธรรมชลบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมชลบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมไทย

      วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีพระครูสุภัทรกิจจานุการ เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำคณะสงฆ์อีก 4 รูป เจริญภาวนา

       นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูลวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นางสาวธนาพร ชูชื่น หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายวัฒนธรรม ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงานตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เคยปฏิบัติราชการที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีที่ล่วงลับไปแล้ว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,709