ชลบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ชลบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

  

  

      วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

      นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งในประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่องเห็นชอบให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปอลดภัยทางถนน และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพ ด้านบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับป้องกันการรายงาน และการดูและผู้บาดเจ็บอีกด้วย

     สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยใช้ชื่อว่า “สุขกาย สบายใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 27 จุด ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 และเน้นหนักมาตรการป้องกัน ดังนี้ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องเพื่อยับยั่งและลดพฤติกรรมเสียงของผู้ใช้รถใช้ถนน มาตรมากรด้านสังคมและชุมชน มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการดูแลความปลอดภัยในแก้นักท่องเที่ยว และมาตรการสัญจรทางน้ำ นอกจานี้ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทางอีกด้วย

      ด้านนายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้สรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่ผ่านมา พบว่าได้เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง เสียชีวิต 10 ราย และบาดเจ็บ (admit) 22 คน โดยวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต และบาทเจ็บ (admit) สูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก ผู้เสียชีวิต ผู้บาทเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล) รวมทั้งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,376