ชาวศรีราชาแห่จองบ้านตามโครงการบ้านธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

  

ชาวศรีราชาแห่จองบ้านตามโครงการบ้านธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ที่รัฐบาลอนุมัติวงเงินทั่วประเทศ 25,000 ล้านบาท

      ที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาศรีราชา นายมานพ จันทร์ชอุ่ม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาศรีราชา เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐบาลได้อนุมัติโครงการบ้านธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้จองกู้ซื้อ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยทางธนาคารได้จัดเตรียมจัดพื้นที่และเจ้าหน้าที่ รองรับประชาชนที่ต้องการยื่นกู้ในโครงการดังกล่าว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ระยะเวลา 2 ปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปีสำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตัวเองจะต้องไม่เคยมีชื่อเป็น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง สำหรับลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยปีที่ 3-5เท่ากับ MRR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปีส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ปีที่ 6 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2554

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,376