เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554

  

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554

      ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธาน ในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554 ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุ มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตสังคมไทยจะมีคนวัย 60 ปี มากถึง 1 ใน 4 ของประชากร ทำให้แต่ละหน่วยงานต้องมีการตื่นตัวเตรียมความพร้อม ในการดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ทั้งร่างการและจิตใจ โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดบรรยายวิชาการในหัวข้อ โรคกรดไหลย้อน และวิธีจัดการความเครียดในผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ศุภชัย  ศรีศิริรุ่ง แพทย์ประจำศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,714