ตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมกับขนส่งจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมออกตรวจวัดมลพิษ (ควันดำ) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมกับขนส่งจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมออกตรวจวัดมลพิษ (ควันดำ) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

 

Visitors: 64,375