จังหวัดชลบุรี อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสารที่ยืดเยื้อมานับสิบปี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรี อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่สางปัญหาที่ดินแสมสารที่ยืดเยื้อมานับสิบปี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่

 

Visitors: 64,375