จังหวัดชลบุรี เกิดเหตุไฟไหม้กองผ้าและกองพลาสติกภายในโรงงานรีไซเคิล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรี เกิดเหตุไฟไหม้กองผ้าและกองพลาสติกภายในโรงงานรีไซเคิล

 

Visitors: 64,376