ชลบุรี เปิดปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง เพื่อเติมเต็มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่าง ๆ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ชลบุรี เปิดปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง เพื่อเติมเต็มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่าง ๆ

 

Visitors: 189,455