นักธุรกิจชาวไต้หวันส่งเสริมความรู้ให้เยาวชนไทย มอบหนังสือสื่อการสอน และทุนการศึกษาให้โรงเรียนในชลบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2563นักธุรกิจชาวไต้หวันส่งเสริมความรู้ให้เยาวชนไทย มอบหนังสือสื่อการสอน และทุนการศึกษาให้โรงเรียนในชลบุรี 

 

Visitors: 77,279