จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สวนนงนุช พัทยา ปรับปรุงภูมิทัศน์แยกสุขุมวิทยพัทยากลาง เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ”ไทยเที่ยวไทย”

วันที่ 3 มีนาคม 2563 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สวนนงนุช พัทยา ปรับปรุงภูมิทัศน์แยกสุขุมวิทยพัทยากลาง เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ”ไทยเที่ยวไทย”

 

Visitors: 106,713