จังหวัดชลบุรี ฝึกดำรงชีพในป่า การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ประทังชีวิตให้อยู่รอดให้ได้นานที่สุด เมื่อไม่มีน้ำและอาหารส่งให้

วันที่ 3 มีนาคม 2563 จังหวัดชลบุรี ฝึกดำรงชีพในป่า การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ประทังชีวิตให้อยู่รอดให้ได้นานที่สุด เมื่อไม่มีน้ำและอาหารส่งให้

 

Visitors: 77,276