ห้างบิ๊กซี พัทยา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ธงฟ้า สินค้าราคาประหยัด 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ห้างบิ๊กซี พัทยา  ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ธงฟ้า สินค้าราคาประหยัด ช่วยผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจ

Visitors: 77,276