วันนักข่าว

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี เปิดตัวกลุ่มเพื่อนข่าว สายเจาะ 

 

Visitors: 106,709