อบจ. ชลบุรี จัดฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย

วันที่ 2 มีนาคม 2563 อบจ ชลบุรี จัดฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย 

Visitors: 106,709