ผู้ว่าชลบุรี นำน้ำจืดแจกจ่ายให้ชุมชนเกาะล้าน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผู้ว่าชลบุรี นายกเมืองพัทยา กองทัพเรือ นำน้ำจืดแจกจ่ายให้ชุมชนเกาะล้าน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

 

Visitors: 77,278