ผู้ว่าชลบุรี ประชุมหารือแก้ปัญหาด้านความพร้อมของสัตว์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด

วันที่ 16 มีนาคม 2563  ผู้ว่าชลบุรี ประชุมหารือแก้ปัญหาด้านความพร้อมของสัตว์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด


 
 
Visitors: 106,707