ฝนตกทั่วภาคตะวันออกหลังปฏิบัติการฝนหลวง

วันที่ 15 มีนาคม 2563 ฝนตกทั่วภาคตะวันออกหลังปฏิบัติการฝนหลวง

Visitors: 77,278