ชลบุรี สรรพสามิตภาคที่ 2 มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

วันที่ 29 มีนาคม 2563  ชลบุรี สรรพสามิตภาคที่ 2 มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

 

Visitors: 189,458