ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกตรวจจุดคุมเข้มคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้ง 7 ด่านคัดกรอง

วันที่ 29 มีนาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมปลัดป้องกันจังหวัดชลบุรี และนายอำเภอ เดินทางออกตรวจตามด่านต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จำนวน 7 ด่าน ซึ่งประกอบด้วย ด่านอำเภอเมือง ด่านอำเภอพานทอง ด่านอำเภอพนัสนิคม ด่านอำเภอหนองใหญ่ ด่านอำเภอศรีราชา ด่านอำเภอบางละมุง และด่านอำเภอสัตหีบ เพื่อตรวจคัดกรองการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งแต่ละด่านจะเป็นเส้นทางการสกัดทางเข้า และออกเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จะมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก 

 

Visitors: 189,464