ชลบุรี จัดการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชลบุรี จัดการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมออกกฎข้อบังคับเพื่อให้ประชาชนมีความเสี่ยงน้อยลง ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

      ตามที่คณะกรรมการโรรติดต่อจังหวัดชลบุรี ขอเรียนให้ทราบว่า จังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด – 19 จำนวน 52 ราย โดยแย่งออกเป็น ชาวต่างชาติ 7 ราย ชาวไทยกลับจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้มีประวัติเดินทางกลังจากสนามมวยและผู้สัมผัส 20 ราย เดินทางท่องเที่ยวมาจากภูเก็ต 3 ราย ไปเที่ยวผับในกรุงเทพมหานคร 3 ราย เพื่อนจากกรุงเทพฯ มากินเหล้าด้วย 2 ราย ผู้ที่ทำงานผับและบาร์ ในชลบุรีสัมผัสชาวต่างชาติ 3 ราย ไปเที่ยวร้านเหล้าในชลบุรี 5 ราย ติดจากเพื่อนที่ Case ของจังหวัดระยอง 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 1 ราย ประวัติไม่แน่ชัด 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 52 ราย  

      นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการ์จาก โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษรณ์ ที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ปิดสถานที่การพนัน สถานที่ออกกำลังกาย สวนน้ำ สวนสนุก ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดนักพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง สถานที่เล่นสนุกเกอร์ สนามกอล์ฟ งดการจำหน่าย อาหาร แอลกอฮอล์ ทุกประเภท บริเวณสะพานชลมารควิถี ให้งดใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาดตั้งเวลา 20.00 น. จนถึงเวลา 06.00 น. ให้ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ร้านอาหาร (เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ปิดสวนสาธารณะ ปิดการบริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา มีมาตรการชั่วคราวในพื้นที่เกาะล้าน งดการเดินทาง ไป-มา ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง งดให้บริการในงานบริการบางประเทศของหน่วงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราว ร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ปิดตั้งแต่ 22.00 ถึง 05.00 น. ให้ตลาดและตลาดนัดมีจุดคัดกรองก่อนเข้า มีผลบักคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผู้ฝ่าฝืน ไมปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  

      ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ไว้หลายจุด เช่นจุดตรวจหลัก ได้แก่ บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออก และถนนทางหลวงหมายเลข 331 ส่วนจุดตรวจกรอง ได้แก่ หน้าวัดห้วยปราบ หน้าสำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 จุดให้บริการประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองใหญ่ หน้าวัดบางหัก แยกเกษพล ซึ่งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาด ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 พลัด

      ด้านนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงจำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชาวรัสเซีย ที่เข้ามาเมืองไทยหลายวันก่อน กลุ่มธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อวิน (เจ้าหน้าที่ธนาคารติดมาจากสนามมวย) กลุ่มที่ออกมาจากกรุงเทพ หลังการประกาศ และกลุ่มโรงงานอตุหสากรรม ขอให้ผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่รายงานการระบาด และกลุ่มที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล หลังการประกาศของกรุงเพทมหานคร ควร แยก กักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดือนหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ทันที เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ทีมีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก เป็นพิเศษ อย่าให้เข้าไปพื้นที่แออัด หรือ อยู่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยง และขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาะรณสุขอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการ การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว

     ประชาชนสามารถประเมินความเสียงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID 19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารจังหวัดชลบุรีได้ที่ Face book สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี Hot Line สายด่วนจังหวสัดชลบุรี 038 – 119777 หรือ ไทยรู้สู้โควิด 19 ทาง Twitter,Facebook, lineofficial, TikTok และ ChatBot 1422 ทาง ID: @COVID – 19 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,948