ผู้ว่าชลบุรี ออกตรวจความเรียบร้อยและปล่อยรถพ่นยาฆ่าเชื้อที่พัทยา พร้อมตรวจให้กำลังใจด่านคัดกรองโรค

วันที่ 5 เมษายน 2563 ผู้ว่าชลบุรี ออกตรวจความเรียบร้อยและปล่อยรถพ่นยาฆ่าเชื้อที่พัทยา พร้อมตรวจให้กำลังใจด่านคัดกรองโรค

 

Visitors: 102,253