พิษไวรัส โควิด 19 ระบาด ทำให้ลิงเขาสามมุข จ.ชลบุรี ต้องอดอยาก จากการที่นักท่องเที่ยวกลัวติดโรคระบาด ไม่กล้ามาให้อาหารลิง

วันที่ 31 มีนาคม 2563 พิษไวรัส โควิด 19 ระบาด ทำให้ลิงเขาสามมุข จ.ชลบุรี ต้องอดอยาก จากการที่นักท่องเที่ยวกลัวติดโรคระบาด ไม่กล้ามาให้อาหารลิง

 

Visitors: 189,450