ชลบุรี กองทัพเรือ ส่งนักเรียนทุน AFS จากอิตาลี 83 คน หลังอยู่เฝ้าระวังครบ 14 วัน โดยทุกคนปลอดเชื้อโควิด-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ชลบุรี กองทัพเรือ ส่งนักเรียนทุน AFS จากอิตาลี 83 คน หลังอยู่เฝ้าระวังครบ 14 วัน โดยทุกคนปลอดเชื้อโควิด-19

Visitors: 189,463