เมืองพัทยา จัดส่งข้าวาร 1824 กิโลกรัม ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกาะล้าน

วันที่ 7 เมษายน 2563 เมืองพัทยา จัดส่งข้าวสาร 1824 กิโลกรัม ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกาะล้าน

 

Visitors: 7,741