จังหวัดชลบุรี ชาวเกาะสีชัง ได้รับผลกระทบภัยแล้งจากปัญหาการสร้างอ่างเก็บน้ำ ชาวบ้านเกาะสีชัง

 

 

จังหวัดชลบุรี ชาวเกาะสีชัง ได้รับผลกระทบภัยแล้งจากปัญหาการสร้างอ่างเก็บน้ำ
ชาวบ้านเกาะสีชัง ตั้งคำถามว่าอ่างเก็บน้ำหนึ่งเดี่ยวบนเกาะสีชัง ใช้งบปรับปรุงซ่อมแซมไปกว่า 30 ล้าน ทำไม่เก็บน้ำไม่อยู่ในช่วงหน้าฝน วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก
ที่อ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวถึงปัญหาอ่างเก็บน้ำที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้สร้างมาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งหลังจากที่สร้างเสร็จชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องการขาดน้ำในหน้าแล้งแล้ว อ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ยังเป็นแหล่งหาปลาให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอีกครั้งเมื่อปี 2559 แล้วเสร็จในปี 2560 อ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ใช้งานได้ไม่ถึงปี น้ำที่เคยกักเก็บน้ำได้ในตอนนี้ ก็กลับไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย เมื่อก่อนอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นคันดินมีน้ำอยู่ตลอด ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานน้ำจะน้อยบ้าง แต่ก็ผิดกับตอนนี้ที่ไม่มีน้ำเลย จะบอกว่าที่เกาะสีชังแห่งนี้แดดแรง น้ำระเหยออกก็อาจจะมีส่วนบ้าง แต่ไม่น่าจะไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย และที่สำคัญในช่วงที่มีฝนตก น้ำในอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังกลับไม่มี ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
ซึ่งต่อมาทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้ทำการตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ซึ่งพบมีปริมาณน้ำน้อย อ่างเก็บน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และได้ลดปริมาณลงเรื่อย ๆ จึงเสนอโครงการที่จะทำการปรับปรุง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยได้ส่งเรื่องเสนอโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้เป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัทแห่งหนึ่ง มาทำการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบนเกาะสีชัง ใช้งบในการดำเนินโครงการ กว่า 30 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปรับปรุงในวันที่ 1 เมษายน 2559 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน และได้มีการขยายสัญญาจ้าง เพื่อแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากพบชั้นหิน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วความจุน้ำสามารถกักเก็บได้ 83,000 ลบ.ม. ในช่วงแรกที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ได้เปิดให้ใช้งานได้ไม่พบปัญหาใด ๆ แต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ กลับไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงได้ทำการทวงถามไปถึงบริษัทที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง กลับให้เหตุผลว่าสาเหตุของน้ำที่แห้งของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เป็นเพราะแดดที่ร้อนทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำระเหยออกไปหมด ซึ่งขัดแย้งกับสภาพอากาศในช่วงนี้ของเกาะสีชังที่มีฝน ผิดกับตอนนี้ที่ไม่มีน้ำเลยจะบอกว่าที่เกาะสีชังแห่งนี้ แดดแรงน้ำระเหยออกก็อาจจะมีส่วนบ้าง แต่ไม่น่าจะไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยและที่สำคัญในช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวัน แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังกลับไม่มีเลย มีแต่หญ้าขึ้นรกรุงรังไปหมด ดังนั้นจึงขอวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังให้ด้วย เพราะในปัจจุบันประชาชนชาวเกาะสีชัง ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค และที่สำคัญน้ำใช้ น้ำอาบ ชาวบ้านต้องไปซื้อน้ำจืดมาจากที่อื่น

นายศิริชัย โสรเนตร....ภาพ/ข่าว

Visitors: 64,375