ช่วงนี้อากาศร้อน สวนสัตว์เขาเขียว นำผลไม้แข่เข็งให้สัตว์เพื่อคลายความร้อน

วันที่ 27 เมษายน 2563 ช่วงนี้อากาศร้อน สวนสัตว์เขาเขียว นำผลไม้แข่เข็งให้สัตว์เพื่อคลายความร้อน

Visitors: 7,742