บ่อทองจัดการประชุม เตรียมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา (โควิด - 19)

บ่อทองจัดการประชุม เตรียมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา (โควิด - 19)

       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานการประชุมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยขอให้มีความรอบคอบในการดำเนินการ การพิจารณา และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี

       นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง  เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนรายได้น้อยและครัวเรือนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงเชิญชวนให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เช่น กะเพรา โหระพา ต้นหอม ผักชีพริก มะเขือฟักแฟง แตงกวาเพื่อให้มีผักที่ปลอดจากสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายและทำให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปซื้อผักสวนครัวในตลาด ซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีความเข้าใจของคนในครัวเรือน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

        จากนั้นในเวลา 22.00 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง สั่งการชุดเฉพาะกิจออกตรวจผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อกำหนดห้ามออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) ลาดตระเวนตรวจสอบผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอบ่อทอง ไม่พบผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 7,739