ชลบุรี นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ฯ แจกเงิน แจกข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จังหวัดชลบุรี นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ฯ แจกเงิน แจกข้าวสารแาหารแห้งให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19

 

Visitors: 9,042