ปลัดจังหวัดชลบุรี ออกตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ชลบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ปลัดจังหวัดชลบุรี ออกตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ชลบุรี

 

Visitors: 7,741