คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด

Visitors: 7,739