ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 -31 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.thailandchonburi.com

ระหว่างวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2563

*****************************************

ชลบุรี พร้อมการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม

        นายวีวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษาคมเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชิวตโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด

          กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำ คือ แหล่งน้ำที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว (เช่น น้ำตก ทะเล อ่างเก็บน้ำ สวนน้ำ และหนองน้ำ) ต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ คอยดูแล มีเสื้อชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มารับบริการ ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แบ่งเขตพื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำติดตั้งไว้เป็นระยะ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และติดป้ายแจ้งเตือน (เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ น้ำลึก น้ำวน) รวมทั้งป้ายบอกระดับความลึกของน้ำ

       สระว่ายน้ำต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายแสดงขั้นตอนการใช้งาน ป้านแสดงเครื่องหมายหรือข้อความต่างๆ และมีรั้วล้อมรอบสระว่ายน้ำทั้ง 4 ด้าน

        แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือแหล่งน้ำชุมชนให้มีการสร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน ป้ายบอก ระดับความลึกของน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ เช่น ถังแกลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือก ไม้ และนกหวีดหรือระฆัง ไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงเป็นระยะ

        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคการศึกษาสนับสนุนให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง)

        ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตราย วิธีการป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้ใช้คอกกั้นเด็กหรือการกำหนดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก

        ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่าผู้ก่อการดี ระดับเงินและระดับทอง เพื่อดำเนินงานป้องกันการจมน้ำให้ได้อย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม

         ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

        เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ แหล่งน้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สระว่ายน้ำที่ให้บริการประชาชน หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัด อย่างเคร่งครัด

ปริญญา/ข่าว

********************************************

กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร (เป็นการชั่วคราว)

        นายราชศักดิ์ สุทธินวล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จังหวัดชลบุรี เริ่มต้นสัญญวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2565 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน

      เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข 331 ระหว่าง กม. 0+000.000 ถึง 0+300.000 (กม. ดำเนินการของโครงการฯ) โดยการเทผิวจราจรแบบ Concrete Pavement ในการก่อสร้างดังกว่า จึงมีความจำเป็นต้องการเบี่ยงการจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง (เป็นการชั่วคราว) โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563

       หากประชาชนท่านใด ยากทราบขอ้มูลเพิ่มเติม สอบถามมาได้ที่ นายรัฐเขต รุ่งสว่าง นายช่างโครงการก่อสร้างฯ โทรศัพท์หมายเลข 086 – 6547540 นายสมชาย หาชานนท์ ผ้ช่วยนายข่างโครงการ โทรศัพท์หมายเลข 081 – 8711761 นายโชคชัย ทองทาบ วิศวกรโครงการฯ โทรศัพท์หมายเลข 080 – 4116277 และนายชัยชนะ หลงชิณ Safety โครงการฯ โทรศัพท์หมายเลข 061 – 4892008

ปริญญา/ข่าว

**********************************

กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำกรณีเหมืองทองยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดใดๆ

       กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงประเด็นคำพิพากษากรณีเหมืองทองในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ ไม่เป็นความจริง คณะอนุญาโตตุลาการยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้น ยังไม่มีคำชี้ขาดแต่อย่างใด และยังคาดการณ์ไม่ได้แน่ชัดว่าจะมีคำชี้ขาดเมื่อใด

        นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ชี้แจงว่า ตามที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่า ประยุทธ์กับคณะต้องจ่ายค่าเสียหาย 6 หมื่น 7 พันล้านบาทไทย เป็นการส่วนตัว และต้องจ่ายเป็นเหรียญทองคำ ภายใน 1 เดือน ถ้าผิดคำสั่ง ออกหมายจับทั่วโลกทันทีนั้นไม่เป็นความจริง

        ขณะนี้ กระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยล่าสุดเมื่อเดือนก.พ. 2563 เพิ่งดำเนินกระบวนการสืบพยานที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกำหนดการเพื่อยื่นเอกสารต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น กระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่มีคำชี้ขาดแต่อย่างใด รวมทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าจะมีคำชี้ขาดเมื่อใดเช่นกัน

ปริญญา/ข่าว

*****************************

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

       นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีหลักการของสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน มีความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือดเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th ในหัวข้อ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 และจัดส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) nhr.plan@gmail.com ทั้งนี้ สามารถสอบถาม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 1412758 – 59

ปริญญา/ข่าว

******************************************      

สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาศึกษาทางไกล

        นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกล โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) โดยมี 5 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา หลักสูตรเขียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) และหลักสูตรกลยุทธ์การใช้สื่อสำหรับการขายออนไลน์ด้วยมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.del.ac.th โดยให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ และที่จัดส่งเอกสาร ซึ่งทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสารและการแจ้งข้อมูลต่างๆ จากการแจ้งที่อยู่ที่ผิดพลาด

       สำหรับผู้ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอบใบสมัครเป็นเอกสารให้รวบรวมใบสัมคร สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการชำระเงิน ส่งทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตอลดชีวิต เลขที่ 928 ชั้น3 อาคาร4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกาษตอลดชีวิต สถาบันการศึกาษทางไกล โทรศัพท์หมายเลข 02 – 3816651 หรือ E-mail : dei_condised@del.ac.th หรือFacebook : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

ปริญญา/ข่าว

********************************

Visitors: 139,827