วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พิธีมอบอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พิธีมอบอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ

      วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ณ อาคารแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ จัดทำอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบโดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ต่อไป

       สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้สนับสนุนวัสดุสำหรับทำอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด มอบให้กับ บริษัท อาร์ วีเจ เอ็น จิเนียริง จำกัด (สาขาบ่อวิน ศรีราชา) และมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหียบให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 10 ชุด โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 15 ชุด โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 จำนวน 10 ชุด และโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จำนวน 5 ชุด

       นอกจากนี้ ได้ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบและรถจักรยานยนต์พ่นละอองยาฆ่าเชื้อจำนวน 1 คัน ให้กับนายสะถิระ เผือประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 67,523