ประวัติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

 

เป็นราชการส่วนภูมิภาค  สังกัด  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี

 

เริ่มดำเนินงานเมื่อวันทีี่  1 พฤษภาคม  2524

 

โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหลังเก่า

 

ปัจจุบันตั้งอยู่  ณ  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ชั้น 1 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Visitors: 191,532