ติดต่อเรา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี

ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี   20000

โทรศัพท์ 0-3827-9448   โทรสาร 038-279448 

มหาดไทย 30461  มือถือ  092-2468379

Visitors: 94,427