ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563

***********************************************************

สวนป่าสิริเจริญวรรษ ปิดการเข้าใช้เส้นทางจักรยาน และอาคารศูนย์อาหารชั่วคราว

         นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ว่า ขณะนี้เป็นช่วยฤดูฝนทำให้มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การเข้ามาใช้เส้นทางจักรยานในสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยง่าย และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยรอบเส้นทางจักรยานเพื่อให้เส้นทางมีความปลดภัยสำหรับผู้เข้าใช้ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยรอบเส้นทางจักรยานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ขอประกาศปิดการเข้าใช้เส้นทางจักรยาน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และลานจอดยานพาหนะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563

ปริญญา/ข่าว

****************************************

จัดหางาน จัดแผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ

      นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ว่า กรมการจัดหางาน ได้รับการประสานจากกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น เรื่องแผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย โดยหน่วยงานประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการทดสอบเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจได้เข้าร่วมสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือ เพื่อสมัครทำงานในสถานแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

      ในการนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งแผนการดำเนินการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานจัดการทดสอบของประเทศญี่ปุ่น 3 หน่วย คือ กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง เป็นผู้ดำเนินการทดสอบทักษะใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลและทักษะงานบริบาล 2ทักษะงานเกษตร และ3 ทักษะงานบริการอาหาร

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอให้แรงงานไทยที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี และต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นสาขาอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฝึกงานมาก่อน และผู้สนใจทำงานในสถานนะแรงงานที่ทักษะเฉพาะเตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า สำหรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือในประเทศไทย ซึ่งการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะดังกล่าว เริ่มประมาณเดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 02 – 2456708 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 086 – 3398620 ในวันและเวลาราชการ

ปริญญา/ข่าว

*****************************************

ชมรมข้าราชการบำนาญกลาโหม ระยอง-ชลบุรี จัดโครงการผู้ให้เป็นสุข ผู้รับสุขใจ

       จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญกลาโหม ระยอง – ชลบุรี เปิดเผยว่า ชมรมข้าราชการบำนาญกลาโหม ระยอง – ชลบุรี จัดโครงการ “ผู้ให้เป็นสุข ผู้รับสุขใจ” ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านไม้หอม ห้องหอคำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยบรรยากาศภายในงานเป็นการรำวงย้อนยุคโดยศิลปิน อ๊อด โฟร์เอส พร้อมกับร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะกับทีมรำวงของสมาชิกชมรมฯ และภายในงานยังมีการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้ทีรำวงสวยงามอีกด้วย

      สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย และพิการ ที่ขาดแคลนคุรุภัณฑ์สายแพทย์ที่จำเป็น ได้แก่ แผ่นรองซับปัสสาวะผู้ใหญ่ แพมเพิสผู้ใหญ่ หน้ากากอนามัย ไม้เท้า และรถเข็นผู้พิการ (Wheel Chair) ให้แก่สมาชิกของชมรมข้าราชการบำนาญกลาโหม ระยอง – ชลบุรีต่อไป

      ขอเชิญผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมข้าราชการบำนายกลาโหม ระยอง – ชลบุรี ฝ่ายกิจกรรม นาวาเอกสมศักดิ์ พรหมมาลี 061 – 4315754

ปริญญา/ข่าว

*************************************************

สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

       กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "สัตหีบเมือง ต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Nomal) ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) เพื่อ หลังจากสถานการณ์ COViD-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

       พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวย การศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอสัตหีบส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลกองทัพเรือ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของ โรงเรียนชุมพล หาดนางรำ- หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส OVD-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจวิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาดกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่ฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่มเสี่ยง 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิสำเมา ซึ่งกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างประดุจญาติพี่น้องจนถือได้ว่าเป็น State Quarantne แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นตันแบบให้พื้นที่อื่นได้นำแนวทางการบริหารจัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย

       พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวต่อไปอีกว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การสร้างความเชื่อมั่นในการดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ อันจะช่วยพื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรม โครงการ "สัตหีบมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหน New Normal จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศใหย โดยได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมาตรฐานด้นสุขอนามัยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่มีการกำหนดและตรวจสอบรูปแบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง New Normalอย่างจริงจังและต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและทัศนศึกษาสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวอันลากหลายในอำเภอสัตหีบ ที่กำลังดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยตามแนวทาง "สัตหีบเมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*****************************

ไทย – ญีปุ่น จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

      นายอาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุผลคิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจแก่ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับพัฒนาในด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจด้วย

      สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งผลงานทุกระดับชั้นที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละระดับ จะได้เข้าร่วมประกวดภาพวาดในงานวาดภาพเด็ก ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญีปุ่น ส่วนผลงานภาพวาดที่ส่งเข้ารวโครงการและถูกต้องตามกติกาจะได้รับใบเกียรติบัตรอีกด้วย

      ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 5775455 ,02 – 5775458 – 9 ต่อ 212 และ 305

ปริญญา/ข่าว

*******************************

กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา ประจำปี 2563

     นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา โดยสำนักงานกีฬา ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา ภายใต้โครงการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย แก่เยาวชน และประชาชน ตามยุทธศาสตร์กรมพลศึกษาในการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

      ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา 02 – 2140120 ต่อ 2901 หรือนางสาวเต็มสิริ โพธิ์วันนา โทรศัพท์หมายเลข 094 – 523522 และนายวรภัฎ อินพรท โทรศัพท์หมายเลข 095 – 8468961

ปริญญา/ข่าว

*************************************************

Visitors: 41,152